תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה - לוגיסטיקה כלכלה ולימודים בין תחומיים

כיום כל ארגון או עסק גדול חייב מערך לוגיסטי איכותי עם אנשי מקצוע איכותיים, הממוקדים בשיפור הביצועים בארגון. בנוסף לכך, בשנים האחרונות תחום הלוגיסטיקה הינו בין התחומים המתפתחים ביותר בפן האקדמאי והמקצועי כאחד וזאת כמעט ללא תלות במצב המשק. בהגדרתה, הלוגיסטיקה הינה תורת ניהול החומר והשירותים הנלווים אליו בארגון. הלוגיסטיקה אחראית על שרשרת האספקה, הייעול, התיאום, התכנון, הפיקוח והאספקה לליבת הייצור של הארגון את החומר (רכש, מלאים, תובלה ושינוע, תשתיות ייצור פיזיות, יישומים טכנולוגיים ואף כוח-אדם) והשירותים הנלווים אליו באיכות, בכמות, במקום, בזמן ובעלות הנדרשים.

הלימודים במסלול נועדו להקנות לסטודנטים הבנה אקדמית ולאפשר להם לצאת אל שוק רווחי ודינאמי עם כישורים מקצועיים כוללים בתחומי ניהול התפעול, הלוגיסטיקה והכלכלה. בין המקצועות הרבים מעולם הניהול הנפתחים עבור בוגרי התואר נמצאים: מנהלי צוות ומחלקה, מנהלי שרשראות האספקה, מנהלי פרויקטים, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי תפעול, מנהלי פיתוח, קנייני רכש, מנהלי רכש, מנהלי תיקי לקוחות, מתאמי יבוא/יצוא/אספקה, מנהלי מכירות, מנהלי הפצה, מנהלי מוצר, מתאמי הובלות, מתאמי לוגיסטיקה, מנהלי מלאי, מנהלי אחזקה, מנהלי מערכות מידע לוגיסטיות, מנהלי מחסן/מרלו"ג, מתכננים לוגיסטיים ועוד. כמו כן, חלק מהבוגרים השתלב בתחומי הבנקאות והכלכלה כמו גם בתחומי הניהול הכללי.

 

נושאי הלימוד מתמקדים בארבעה מעגלים:

מקצועות יסוד כגון: מתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים. מקצועות ליבה לוגיסטיים כגון: יסודות הלוגיסטיקה, ניהול רכש ומלאי, תובלה ושינוע, אחזקה, תמיכה לוגיסטית משולבת. מערכות מידע כגון: מערכות מידע ניהוליות ויישומי מערכות מידע לוגיסטיות. כלכלה כגון: מבואות מיקרו ומקרו כלכלה, תיאוריות ויישומים מיקרו ומקרו ומימון.

 

 תנאי הקבלה:

אופציה א': תעודת בגרות בממוצע של 80. ציון במתמטיקה ברמת 3 יח"ל: 80 לפחות.

אופציה ב': תעודת מכינה בממוצע של 80 לפחות. כאשר בקורס מקביל ברמתו ל-3 יח"ל במתמטיקה הציון הינו 80 ומעלה, או ציון של 75 לפחות ב-4 יח"ל. המועמדים יתקבלו ללימודי התואר רק לאחר מתן אישור קבלה אישי לכל מועמד ע"י המחלקה לניהול, ע"פ שיקול דעתה.

 

מבנה תכנית הלימודים:

 

שנה א

ש"ש

שם המרצה

מבוא לסטטיסטיקה א' (ה+ת)

1.5

מר גיא וכטל

מבוא לסטטיסטיקה ב' (ה+ת)

1.5

מר אלעד בוכריס

מתמטיקה למדעי החברה 1 (ה+ת)

1.5

מר גיא וכטל

מתמטיקה למדעי החברה 2

1

מר גיא וכטל

מבוא להסתברות

1

ד"ר שלמה קרעי

מבוא לכלכלה – מיקרו (ה+ת)        

1.5

ד"ר אבי טילמן

מתרגל: אליהו ירט

מבוא לכלכלה – מאקרו (ה+ת)

1.5

פרופ' יוסי מועלם

מתרגל: אליהו ירט

יסודות הלוגיסטיקה

1.5

מר נדב גואטה

ניהול מערכות מידע (ה+ת)

1.5

ד"ר שלום ברויאר

מתרגל: גלעד פורסט

התנהגות ארגונית

1

ד"ר חיים לביא

קורסי בחירה

2

 

 

15.5 ש"ש

 

שנה ב 

ש"ש

שם המרצה

חקר ביצועים א'

1.5

ד"ר מתן שניידרמן

מתרגל: יעקב אוזינגי

חקר ביצועים ב'

1.5

ד"ר מתן שניידרמן

מתרגל: יעקב אוזינגי

מבוא לשיטות מחקר ו- SPSS

1.5

מר אור ענבי

תיאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

1.5

ט.נ.

תיאוריות ויישומים במאקרו כלכלה

1.5

ט.נ.

יסודות המלאי

1.5

ד"ר טל אבינדב

מתרגל: אחיעד מינס

יסודות הרכש

1.5

ד"ר דימטרי צדיקוביץ

יסודות מערכות תובלה ושינוע

1.5

מר גיא וכטל

מתרגל: אלעד בוכריס

ישומי מערכות מידע לוגיסטיות

1.5

ד"ר נחום אורן

מתרגל: בעז ליבני

הבטים משפטיים בלוגיסטיקה

1

מר איתן עבדו

קורס בחירה

1

 

 

15.5 ש"ש

 

שנה ג

ש"ש

שם המרצה

יסודות המימון

1.5

ט.נ.

ניהול התפעול והייצור

1.5

ט.נ.

תמיכה לוגיסטית משולבת

1.5

ט.נ.

ניהול פרוייקטים

1.5

ט.נ.

ניהול מערכות לוגיסטיות

2

ט.נ.

ממשקי לוגיסטיקה ותעשיה

1

ט.נ.

סמינריון מחקרי

2

ט.נ.

סמינריון עיוני

2

ט.נ.

קורסי בחירה

2

ט.נ.

 

15 ש"ש

 

קורסים כלליים

8 ש"ש

 

קורסי יסוד ביהדות

10 ש"ש

 

סה"כ

64 ש"ש