תוכניות לימוד לנשים - מכינות

מכינה למדעי החברה ללימודי תואר בפסיכולוגיה-מורחב

קהל היעד:

נשים מהמגזר החרדי העונות על הגדרת חרדית על פי המל"ג כדלקמן: "התלמידה למדה בכיתה ט'  עד כיתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח של משרד החינוך".

מטרות המכינה:

  • הקניית כלים והרגלי למידה באווירה לימודית אישית ותומכת.
  • הכנה לקראת השתלבות בעולם האקדמיה.
  • סיום המכינה למדעי החברה בהצלחה יוביל לקבלה ללימודי פסיכולוגיה-מורחב.

תנאי קבלה למכינה:

  1. אישור על 12 שנות לימוד.
  2. בעלת זכאות לתעודת בגרות או בעלת בגרות חלקית (ציוני סאלד השקולים ל-9 יח"ל בבגרות).
  3. ציון פסיכומטרי/מימ"ד למכינה למדעי החברה - ציון 450 ומעלה.

משך המסלול: 

מבחן מימד                         

מכינה 6 וחצי  חודשים

תחילת לימודי התואר הראשון    בשנה העוקבת ללימודים במכינה

מערכת שעות:

 הלימודים יתפרשו על פני ששה וחצי בהיקף של 22 ש"ש (שעות שבועיות) – יום וחצי בשבוע.

יום לימודים אחד בין השעות 08:00 - 21:00

יום נוסף בין השעות 15:00 - 21:30

 

מקצועות לימוד במכינה למדעי החברה:

מקצוע

היקף שעות

מתמטיקה 3 י"ל

10 ש"ש

אנגלית 4 י"ל

6 ש"ש

סטטיסטיקה

2  ש"ש

כתיבה אקדמית (שווה ערך לאוריינות אקדמית)

2  ש"ש

תולדות עם ישראל

2 ש"ש

הבית היהודי

2 ש"ש

סה"כ

22 ש"ש

 

שכ"ל למכינה -  9,165  ₪.

תנאי קבלה לאקדמיה: תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לפסיכולוגיה בכפוף לדרישות המחלקה.