תוכנית תואר ראשון במנהיגות וניהול מערכות חינוך לנשים - הקמפוס החרדי

תכנית הלימודים במגמה זו הינה תכנית ייחודית אשר באה לתת מענה  לפיתוח מחנכים/ות בחברה החרדית בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

מטרות התכנית הן:מתן כלים וידע לסטודנטים המעוניינים לעבוד ולהתפתח במערכת החינוך .להוביל  להישגים, לנהל נכון צוותים חינוכיים ולהיות מנהיגים חינוכיים.

תכנית הלימודים מתמקדת בנושאים רבים כמו:הכרת תשתיות ומערכות חינוך  בישראל.

הכרת תיאוריות מרכזיות בתחום המנהיגות בכלל ובחינוך בפרט.

התמודדות עם דילמות חינוכיות כמו אלימות ,אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,נוער בסיכון ועוד.

הכשרה מעשית במנהל החינוכי  ובניהול פיננסי-חינוכי ותיקצוב מערכות חינוך.

מסגרת הלימודים בקמפוס החרדי באוניברסיטת בר-אילן מותאמת לאוכלוסיה החרדית .

תנאי קבלה:

תעודת מורה בכירה + גליון ציונים תלת שנתי מוכר ע"י משרד החינוך בממוצע סופי 85 ומעלה.

בנוסף, ציוני בגרות או ציוני סאלד

 

מבנה תכנית הלימודים :

שנה א

ש"ש

שם המרצה

חינוך וחברה רב תרבותית

1

ד"ר אריאל לוין

מחקר כמותי א'

2

ד"ר שירה אילוז

סדנה בסימולציה וניתוח אירועים

1

ד"ר משה רובוביץ

מחקר איכותי

1

ד"ר תמר חן לוי

הדרכה ביבליוגרפית

1

ד"ר יצחק וייס

תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

1

ד"ר תמר חן לוי

מערכת החינוך בישראל

1

ד"ר ראובן ממו

תפקיד המנהל בעיצוב מדיניות

1

ד"ר ראובן ממו

התמודדות ביה"ס עם אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים

1

ד"ר ורדה רוזנטל

סמינריון חדשנות ושינויים בחינוך

1

ד"ר ורדה רוזנטל

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

1

ד"ר רפי טובול

היבטים אישיותיים והנעתיים בעבודת המורה והמנהל

2

ד"ר טל הרשושנים

נוער וצעירים בחברה המודרנית

1

ד"ר תהל בן צבי

זכויות החינוך של הקטין בהיבט משפטי

1

ד"ר ישראל גילת

 

16 ש"ש

 

שנה ב

ש"ש

שם המרצה

תנועות נוער בישראל ובעולם

1

ד"ר דפנה עציון

ערכים בחברה משתנה

2

ד"ר צמח אסיף

מחקר כמותי ב'

1

ד"ר שירה אילוז/ד"ר מוריה צוריאל

סמינריון חדשנות ושינויים בחינוך

1

ד"ר ורדה רוזנטל/ד"ר ראובן ממו

אקלים חינוכי ומניעת אלימות

1

ד"ר רפי טובול

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

1

ד"ר אריאל לוין

מבוא לתכנון ביקורת והערכה של ת"ל

2

ד"ר אריאל לוין

סמינריון התמודדות עם נוער מנותק

2

ד"ר תהל בן צבי/ד"ר שירה בזק

חינוך בלתי פורמאלי

1

ד"ר תמר חן לוי

תהליכי בקרה וויסות ככלי לשינוי קוגניטיבי ורגשי

1

 

שיטות מחקר

1

גב' חני בן מנחם/ד"ר מוריה צוריאל

סדנה בהכשרה מעשית במנהל

1

ד"ר ורדה רוזנטל/ד"ר ראובן ממו

חינוך לאוריינות-כלכלית חברתית ואישית

2

ד"ר זהורית דדון גולן

המנהל כמדריך מורים/זרמים ומגמות

1

ד"ר שירה בזק

נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך

1

ד"ר טל הר שושנים

התמודדות ארגונית חינוכית במצבי לחץ

1

ד"ר טל הר שושנים

הערכת הישגים לימודיים

1

ד"ר רפי טובול

חינוך ודמוקרטיה/זרמים ומגמות

1

ד"ר שירה בזק

הילד במשפט : מעמדו במשפחה ובמוסדות חינוך

1

ד"ר ישראל גילת

 

23 ש"ש

 

קורסי יסוד ביהדות

6 ש"ש

 

סה"כ

45 ש"ש

 

 

 

 

הקמפוס החרדי

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 077-2753094 077-2753098
פקס: 077-3643547 077-3643548

דוא"ל: Ch.dep@biu.ac.il